Lezing van Hannie de Graaf (Vincent Van Gogh Huis - Nieuw-Amsterdam)

Op 2 oktober 1883 vertrok Vincent van Gogh per trekschuit uit Hoogeveen om 'na een eeuwiglange vaart' van zes uur door de heide in Nieuw-Amsterdam aan te komen. In die tijd werd de snikke (trekschuit) nog met menskracht door het water voortgetrokken. Later gebeurde dat ook met paarden.

1200px Van Gogh Self Portrait with Straw Hat 1887 Metropolitan WikipediaIn Nieuw Amsterdam huurde hij een kamer in het logement van Hendrik Scholte (het tegenwoordige Van Gogh Huis). Er wordt beweerd dat Van Gogh de huur betaalde met schilderijen.

'Ditmaal schrijf ik u heel uit de achterhoek van Drenthe, waar ik gekomen ben na een lange vaart in de trekschuit door de heide. Hier en daar een plaggenkeet of kleine boerderij, of een paar schrale berkjes, populieren, eiken. Overal stapels turf, en telkens vaart men schuiten met turf uit de moerassen voorbij. Hier en daar magere koeien van fijne kleur, dikwijls schapen en varkens.'

In Nieuw-Amsterdam schilderde Van Gogh onder andere de ophaalbrug die hij vanuit zijn logement kon zien. Het bekendste werk uit zijn periode in Nieuw-Amsterdam was echter de turfschuit. De voorstelling toont een schippersechtpaar dat bezig is de in een wijk afgemeerde boot te laden. Voorovergebogen stapelt een vrouw de turven op de kleine houten praam. Achter haar rug ligt op het roer een zeil dat dient om de vracht bij regen af te dekken. Aan de wal rijdt een schipper moeizaam een volle kruiwagen de looplank op.

Op 4 december 1883 vertrok hij weer naar Hoogeveen om de volgende dag de trein te nemen naar zijn ouders te Nuenen.

Hannie de Graaf, vrijwilligster van het Van Gogh Huis te Nieuw-Amsterdam gaat in deze lezing in op het leven en werk van Vincent Van Gogh in zijn korte tijd en in Drenthe.

Aanmelden

Voor deze lezing kan je jezelf via de onderstaande link aanmelden. De Bibliotheek Emmen houdt zich aan de regelgeving van het RIVM in verband met het Coronavirus. Reserveren kan door een email te sturen naar de klantenservice of te bellen naar de Bibliotheek (0591-681444)

Aanmelden