In het kader van het thema voeding is in Bibliotheek Meppel een informatieavond over het eten van insecten. Insecten kunnen beschouwd worden als 'superfood'. Tevens zijn ze duurzaam te produceren in vergelijking met de huidige veeteelt: minder water en minder uitstoot van broeikasgassen.

Woensdag 28 november 2018
Bibliotheek Meppel
Tijd: 19.30 -21.30 uur
Toegang: € 6,50 / € 5- (bibliotheekleden)
Vooraf aanmelden noodzakelijk via info@bibliotheekmeppel.nl of tel. 088 012 84 80