Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de Bibliotheken in gemeente Midden-Drenthe zoals wettelijk voorgeschreven.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Biblionet Drenthe
RSIN-nummer: 2903027
Kvk-nummer: 41017595
Bezoekadres hoofdvestiging: zie www.bibliotheekbeilen.nl
Postadres: Postbus 78, 9400 AB Assen
E-mailadres: secretariaat@biblionetdrenthe.nl
Bestuursleden: Zie Raad van Toezicht Biblionet Drenthe
Beloningsbeleid: medewerkers worden beloond overeenkomstig de CAO Openbare Bibliotheken.

Doelstelling

De bibliotheken willen een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van burgers door hun kennis te vergroten en hun vaardigheden en talenten verder te ontwikkelen. Niet alleen van de zwakkeren, de laaggeletterden en de kansarmen, maar de talenten van iedereen. 
De missie van de bibliotheken is bij te dragen aan de persoonlijke ontplooiing van hun klanten. Bibliotheken bieden toegang tot informatie. Ze voeden en inspireren hun klanten bij het lezen en leren. Klanten ervaren de (meer)waarde van de bibliotheek. Zo is en blijft de bibliotheek één van de meest gebruikte en geraadpleegde instellingen van Drenthe. 

Beleidsplan

Het beleid van de stichting is gebaseerd op de strategienota De Vindplaats.

Verslaglegging

Jaarverslag 2020 Bibliotheek Midden Drenthe
Jaarverslag 2021 Bibliotheek Midden Drenthe

Financiële verantwoording

Financieel jaaroverzicht 2019 Bibliotheek Midden-Drenthe