BoekStart Pro Nieuwsbrief | Juni 2022

BoekStart Pro Nieuwsbrief | Juni 2022

 

BoekStart Pro Nieuwsbrief

‍Nummer 3

‍Juni 2022

 

Gastouderaanpak BoekStart

BoekStart in de kinderopvang richt zich op reguliere kinderopvang: kinderdagverblijven, voorscholen en peuteropvang. Daarnaast is er nog een vorm van kinderopvang: de gastouderopvang. Met de handreiking ‘Gastouderaanpak BoekStart’ bieden we bibliotheken handvatten om gastouders te ondersteunen bij het creëren van een goed voorleesklimaat. Zo kan een gastouder ook deelnemen aan BoekStart én erover vertellen aan de ouders van hun opvangkinderen.

 

 

BoekStartwebinar Speels voorlezen aan je baby en dreumes

In aanloop naar de landelijke BoekStartdag vertelt Jolien Hesselberth in het BoekStartwebinar voor ouders (op woensdagavond 8 juni om 20.00 uur) over voorlezen aan de allerjongsten op een leuke en speelse manier. Een webinar boordevol boekentips! 

 

Agendatip: inspiratiedag BoekStart en de Bibliotheek op school

Woensdag 9 november organiseert Stichting Lezen, in samenwerking met SPN, een inspiratiedag: ‘Naar leeslekkerland, Ga mee met BoekStart en de Bibliotheek op school. Hoe verleid je als (voor)leesconsulent kinderen en jongeren tot lezen? Op deze feestelijke dag nemen we jou en de leescoördinator met wie je samenwerkt graag mee naar leeslekkerland. Informatie over programma en locatie volgen zo spoedig mogelijk. Zet deze dag alvast in je agenda. 

 

 

Terugblik Kennissessies voor BoekStartcoaches

Op 19 april en 19 mei hebben twee online Kennissessies voor BoekStartcoaches plaatsgevonden, georganiseerd door Stichting Lezen & SPN. De terugkoppeling van beide Kennissessies is te vinden in de biebtobiebgroep BoekStartcoach.

 

Verdiepingstraining BoekStartcoach - communicatie

De BoekStartcoach moedigt ouders aan om hun kinderen zo vroeg mogelijk boekjes én de Bibliotheek te ontdekken. In de basistraining zijn BoekStartcoaches voorbereid op hun rol. In die training is aandacht voor de taalontwikkeling van kinderen en hoe je in gesprek gaat over het belang van voorlezen voor de taalontwikkeling met (laagtaalvaardige en laaggeletterde) ouders. Tijdens deze verdiepingstraining wordt dieper ingegaan op het maken van contact. De verdiepingstraining is voor BoekStartcoaches die de basistraining al hebben gevolgd en enige tijd ervaring hebben opgedaan met het werk in de praktijk op het consultatiebureau. 

 

 


Leesbevorderingsnieuws 0 - 6 jaar

Pilotfase Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid van start met vijf nieuwe gemeenten

Vanaf 2025 hebben de gemeenten de regierol over de aanpak van laaggeletterdheid, en daarmee ook over de gezinsaanpak. Dat de gemeenten deze rol pakken is belangrijk: juist de gezinsaanpak vraagt om een goed aangestuurde netwerksamenwerking van de verschillende lokale partners. Op verzoek van het ministerie van OCW wordt binnen het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid gewerkt aan een stappenplan om gemeenten toe te rusten op deze rol. De ontwikkelfase van het project is in het eerste kwartaal 2022 afgesloten met een sessie voor de 5 deelnemende gemeenten. Hierin werd de eerste versie gepresenteerd van het stappenplan voor een gemeentelijke gezinsaanpak. In mei start de pilotfase met 5 nieuwe gemeenten om het plan verder uit te werken. 

Eindcongres Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders: Oud(er) geleerd, jong gedaan 

De afronding van het project Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders is in zicht. In het kader hiervan vindt op 27 juni het eindcongres Oud(er) geleerd, jong gedaan plaats in Amersfoort. Hiervoor zijn álle bibliotheken en POI's van harte welkom. We gaan het hebben over de aansprekende voorbeelden, succesfactoren en handvatten. Zo kun je in jouw organisatie een goed vervolg geven aan de gezinsaanpak.


Prentenboeken in alle talen

Op de website Prentenboeken in alle talen zijn weer mooie nieuwe prentenboeken te beluisteren. Vrijwilligers vanuit verschillende delen van de wereld hebben de audiovertalingen, in bijna 50 talen en dialecten, gemaakt. Onlangs zijn Oekraïense vertalingen toegevoegd.


 

‍Nieuw!

BoekStartspaarkaart

Om ouders met hun jonge kinderen t/m 3 jaar te stimuleren om terug te komen naar de Bibliotheek, is er nu de BoekStartspaarkaart. Zo blijft een bezoekje aan de Bibliotheek aantrekkelijk, ook nadat een baby het koffertje heeft gekregen.

 

 

Opleidingsaanbod BoekStart

Komende maanden staat er weer een mooi opleidingsaanbod rondom BoekStart gepland. De opleidingen worden aangeboden vanuit de Bibliotheekcampus. 

Nieuwe BoekStartkofferboekjes met Boekidee
Op de BoekStartkofferboekjes wordt met een symbooltje naar het Boekidee verwezen. Met een Boekidee als inspiratie kan je ouders laten zien hoe ze samen met hun baby het BoekStartboekje kunnen ontdekken. Of print het Boekidee uit en stop het in het koffertje.
Kijk regelmatig in de BoekStartgroepen op biebtobieb voor nieuwe materialen: alles wat je kan gebruiken om BoekStart onder de aandacht te brengen in de Bibliotheek en op het consultatiebureau of de kinderopvang.

 

 

BoekStart vormt het begin van de doorgaande leeslijn met als vervolg de Bibliotheek op school bo/vo. Kijk hier voor de nieuwsbrief van de Bibliotheek op school bo om Bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de Bibliotheken, basisonderwijs en overheid. Kijk ook op twitter#dbos.

Redactie en productie: Stichting Samenwerkende POI's Nederland. Check ook www.boekstartpro.nl of volg ons op Facebook en Twitter via @BoekStart en #BoekStart.

Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of heeft u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

www.kunstvanlezen.nl | www.boekstart.nl | www.boekstartpro.nl | www.kb.nl/ob | www.debibliotheekopschool.nl | www.lezen.nl | www.leesplein.nl | www.debibliotheken.nl