Nieuws van BoekStart | Terugblik BoekStartdag | Voorleesfilmpjes | Nieuwe titels

Nieuws van BoekStart | Terugblik BoekStartdag | Voorleesfilmpjes | Nieuwe titels
Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
display image 009

>  BoekStart
>  Leesbevorderingsnieuws 0-6 jaar 
>  Nieuw
>  Nieuwe tools
>  Agenda


Nieuwsbrief BoekStart

Deze tweemaandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geïnteresseerden informeert over BoekStart, het leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-6 jaar). Inmiddels doen bijna alle Bibliotheken en steeds meer kinderopvanglocaties mee! BoekenPret (sinds 2015 onderdeel van BoekStart) biedt verdieping en intensivering aan kinderen met een VVE-indicatie, ouders - gezinnen waar weinig aandacht is voor (voor)lezen - en professionals.


  

BoekStart

display image 012

Terugblik BoekStartdag 2022
Op zaterdag 11 juni werd voor de tweede keer de landelijke BoekStartdag gehouden: de dag dat bibliotheken jonge gezinnen met baby’s en peuters extra hartelijk welkom heten. De landelijke aftrap vond plaats in Nieuwegein, waar wethouder Marieke Schouten het eerste BoekStartkoffertje aan een jong, nieuw bibliotheeklid in Nieuwegein overhandigde. Daarmee zijn nu alle bibliotheken in Nederland aangesloten bij BoekStart!
> Lees meer.

 Webinar Monitor BoekStart

BoekStartdag 2023
De landelijke BoekStartdag wordt volgend jaar gehouden op zaterdag 3 juni. Noteer de BoekStartdag 2023 alvast in de jaarplanning van de Bibliotheek. Noteer ook alvast de datum van het informatiewebinar voor bibliotheken: dat wordt gehouden op donderdag 16 februari - aanvang 13.30 uur. Het webinar voor ouders is op woensdag 31 mei - aanvang 20.00 uur. Aan het updaten van de  Inspiratiegids en de Toolkit BoekStartdag wordt gewerkt.


display image 010

Onderzoek langetermijneffecten van BoekStart 
Sinds 2009 bieden bibliotheken BoekStart aan; sinds 2022 doen alle bibliotheken in Nederland mee. In opdracht van Stichting Lezen hebben Adriana Bus en Merel de Bondt onderzoek gedaan naar de langetermijneffecten van BoekStart. Het in de publicatie Vroeg begonnen, veel gewonnen beschreven onderzoek, dat op 13 september verschijnt, laat zien dat vroeg voorlezen loont, niet alleen op jonge leeftijd, maar ook op de lange termijn: hun bevindingen tonen aan dat het programma belangrijk is voor het voorkomen van leesachterstanden en het bieden van gelijke kansen aan alle kinderen. 


display image 010

Opleidingsaanbod BoekStart najaar 2022 
Komend najaar staat er weer een mooi opleidingsaanbod rondom BoekStart gepland. De opleidingen worden aangeboden vanuit de Bibliotheekcampus.
> Lees meer
.


display image 010

Praktijkvoorbeeld de Bibliotheek Kennemerwaard: BoekStartnetwerkbijeenkomst voor voorleescoördinatoren
Op 31 mei en 8 juni 2022 organiseerde de Bibliotheek Kennemerwaard een BoekStartnetwerkbijeenkomst voor de voorleescoördinatoren van de kinderopvang in hun werkgebied. Aan de praktische en inspirerende netwerkbijeenkomst hebben 38 voorleescoördinatoren deelgenomen. Bij het samenstellen van het programma is gebruik gemaakt van de verdiepende trainingsmaterialen uit de BoekStartPro Toolkit Expertise.
> Lees meer
.


  Leesbevorderingsnieuws 0-6 jaar

LeesLezerLeest online magazine

Honderd voorleesfilmpjes voor meertalige gezinnen online
Om het (voor)leesplezier in meertalige gezinnen te stimuleren zijn 100 voorleesfilmpjes in het Marokkaans-Arabisch, Syrisch-Arabisch, Pools en Turks beschikbaar gesteld via Jeugdbibliotheek.nl. De filmpjes zijn ook ontwikkeld om kinderen die opgroeien in meertalige gezinnen te voorzien van extra taalaanbod in hun thuistaal, wat hen weer helpt bij het leren van hun schooltaal, het Nederlands.
> Lees meer
.


De Nationale Voorleesdagen

Evaluatieonderzoek Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige Ouders 
De afgelopen 1,5 jaar gingen 110 bibliotheekorganisaties binnen het project Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige Ouders met een eenmalige subsidie aan de slag om hun gezinsaanpak te verbeteren en te versterken. In opdracht van de KB | nationale bibliotheek onderzocht het ITTA wat werkte binnen dit project en wat niet. Maar liefst 83 procent van de deelnemende bibliotheken zag de kwaliteit van haar gezinsaanpak stijgen.
> Lees meer
.


Nieuw!

 
meer voorlezen 

Nieuwe titels BoekStart-BoekenPret Speelontdekboeken 
Dit jaar presenteert BoekStart-BoekenPret weer een nieuw aanbod Centrale Prentenboeken met bijbehorende Speelontdekboeken. De Speelontdekboeken zijn een leuke aanvulling op de prentenboeken en in het bijzonder geschikt voor gezinnen zonder voorleestraditie.
> Lees meer
.


De Nationale Voorleesdagen

BoekStart voor jou! nummer 34 online
BoekStart voor jou! - nummer 34 staat online: boordevol boekentips en achtergrondinformatie over voorlezen en taalontwikkeling. Met in dit nummer onder meer samen praten over boeken, voorleesactiviteiten bij het prentenboek In de tuin van Noëlle Smit (Querido) en boeken rond het thema ‘Een veilig thuis’. De uitgave is bedoeld voor ouders van jonge kinderen en verschijnt viermaal per jaar. Zet een link in de nieuwsbrief voor BoekStartouders en/of attendeer de kinderopvang in je werkgebied!
> Lees meer
.


De Nationale Voorleesdagen

Vier nieuwe BoekStart-Boekideeën voor op de groep!
Bij de leesbevorderende activiteiten op de groep staan het voorlezen en het werken met boeken centraal: dagelijks voorlezen en praten over boeken. Rondom het voorlezen kun je verschillende activiteiten bedenken met een goed gekozen prentenboek als uitgangspunt. Ook met de allerjongsten. Elly van der Linden ontwikkelt BoekStart-Boekideeën voor 0-2+; er zijn weer vier nieuwe! 
> Lees meer
.


De Nationale Voorleesdagen

Nieuwe BoekStartkofferboekjes met Boekidee
Op de BoekStartkofferboekjes wordt met een symbooltje naar het Boekidee verwezen. Met een Boekidee als inspiratie kan je ouders laten zien hoe ze samen met hun baby het BoekStartboekje kunnen ontdekken. Of print het Boekidee uit en stop het in het koffertje. 
> Lees meer
.


 Nieuwe tools

 
 

Agenda

agenda

bieb to bieb logo

Kijk regelmatig in de BoekStartgroepen op BiebtoBieb voor nieuwe materialen: posters, brochures en displays. Alles wat je kan gebruiken om BoekStart onder de aandacht te brengen in de bibliotheek en op het consultatiebureau of de kinderopvang.


BoekStart vormt het begin van de doorgaande leeslijn met als vervolg de Bibliotheek op school bo/vo. Kijk hier voor de nieuwsbrief van de Bibliotheek op school om Bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de Bibliotheken, basisonderwijs en overheid.Redactie en productie: Stichting Samenwerkende POI's Nederland. Wil je reageren op de nieuwsbrief? Mail voor vragen, tips of suggesties naar info@boekstartpro.nl.

Heb je de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je deze persoonlijk ontvangen? Abonneer je dan hier.www.kunstvanlezen.nl | www.boekstart.nl | www.boekstartpro.nl | www.kb.nl/ob | www.debibliotheekopschool.nl | www.lezen.nl | www.jeugdbibliotheek.nl | www.debibliotheken.nl


  TwitterFaceBook  YouTube  Googleplus  Rss   LinkedIn

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar .
{modify|itemid:2089}Klik hier{/modify} om uw profiel en e-mail adres aan te passen. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je hier afmelden.© 2016 BoekStart - boekstartpro.nl 

display image 011 display image 015 display image 007 display image