Nieuwsbrief BoekStart 1 / 2017

Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
BS nieuwsbrief header1 640 2017

> BoekStart
> Leesbevorderingsnieuws 0-6 jaar


Nieuwsbrief BoekStart

Deze tweemaandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geïnteresseerden informeert over BoekStart, het leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-6 jaar). Inmiddels doen bijna alle Bibliotheken en steeds meer kinderopvanglocaties mee! BoekenPret (sinds 2015 onderdeel van BoekStart) biedt verdieping en intensivering aan kinderen met een VVE-indicatie, ouders - gezinnen waar weinig aandacht is voor (voor)lezen - en professionals.


BoekStart

negenmaandenbeurs 2017BoekStart op de Negenmaandenbeurs
Van 22 t/m 26 februari staat BoekStart op de Negenmaandenbeurs in Amsterdam RAI. Bezoek de stand op het DeskundigenPlein in hal 8 - en ontvang gratis de onlangs herziene folder Voorlezen aan jonge kinderen van 0-4 jaar: hoe doe je dat? Ook zijn er speciaal voor de beurs gemaakte BoekStartbabysokjes! Lees meer >>>
 

boekstart kinderopvangStimuleringsregeling 2017 voor bibliotheken met BoekStart in de kinderopvang
Ook in 2017 is er weer subsidie beschikbaar voor bibliotheken die met de aanpak BoekStart in de kinderopvang werken. De focus ligt dit jaar op bibliotheken die nog niet eerder met deze aanpak hebben gewerkt en voor het eerst subsidie aanvragen. Daarnaast komen bibliotheken in aanmerking die de ambitie hebben om BoekStart in de kinderopvang uit te rollen binnen een gemeente of grote kinderopvangorganisatie met meerdere vestigingen. De stimuleringsregeling is bekend bij de provinciale BoekStart-coördinatoren. Bibliotheken kunnen bij hen informatie opvragen.

kinderopvang kussensMonitor BoekStart in de kinderopvang 2017
Aan de Monitor BoekStart in de kinderopvang 2015 en 2016 nam al een groot aantal bibliotheken deel. Dit jaar is er ruimte om de Monitor open te stellen voor alle bibliotheken die samenwerken met de kinderopvang. De Monitor staat open van 3 april tot 2 juni. Negen weken lang is er gelegenheid om de vragenlijsten in te vullen. Op donderdagochtend 16 maart is er in het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) een informatieve bijeenkomst voor deelnemende bibliotheken. Lees meer >>>
 

bso leesbevordering 110Training Leesbevordering in de Buitenschoolse opvang
Stichting Lezen heeft een training ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers in de Buitenschoolse Opvang (BSO) om leesbevordering naar een hoger plan te tillen en het leesplezier ook na schooltijd te stimuleren. In de meeste BSO’s wordt weinig voorgelezen en niet zoveel met boeken gedaan. Lees meer >>>

kikkertentoonstelling 145Flyer Kikkertentoonstelling in de BoekStartkoffer
In december 2016 opende het Kinderboekenmuseum in Den Haag een nieuwe Kikkertentoonstelling. Nu vanaf 0 jaar, zodat ook baby’s kennis kunnen maken met de wereld van Kikker en zijn vriendjes. BoekStart heeft tips over voorlezen geleverd voor op de muur aan de binnenkant van het voorleeshuisje. Vanaf eind februari zullen er flyers van de Kikkertentoonstelling in de BoekStartkoffers komen. Lees meer >>>

boekstart katwijk 110BoekStart in de kinderopvang - praktijkvoorbeeld Katwijk
In de gemeente Katwijk is in het kader van de Lokaal Educatieve Agenda een mooie samenwerking ontstaan tussen de gemeente, kinderopvang en Bibliotheek, gericht op het gezamenlijk aanpakken van taalontwikkeling en leesbevordering. Lees meer >>>
 

BoekStartvoorjou12BoekStart voor jou! Nr. 12
De nieuwe editie van BoekStart voor jou! staat online, met de nieuwste boeken- en multimediatips voor 0-6 jaar. Met deze keer tips om op een goede manier voor te lezen en meer over sprookjes.
Plaats een link op de website van de Bibliotheek en/of in de nieuwsbrief, of stuur hem gericht naar BoekStartouders. Ook kan de link in het kader van ouderbetrokkenheid doorgestuurd worden naar deelnemende kinderopvangorganisaties om in hun nieuwsbrief te zetten.
 

boekentipsBoekentips
BoekStart geeft elke maand vier nieuwe boekentips: een boek voor baby’s, een voor dreumesen, een voor peuters en een voor kleuters. Er zijn ook Friese boekentips.


Leesbevorderingsnieuws 0-6 jaar

BOPBibliotheek Onderzoeks Platform (BOP) en vroegschoolse educatie 0-4
Vanaf 1 maart 2017 start het onderzoek Voor- en vroegschoolse educatie (0-4) voor het kalenderjaar 2016 en staan de vragenlijsten open. Daarna volgen er onderzoeken voor het Primair en het Voortgezet Onderwijs en Basisvaardigheden. De VVE rapportages worden begin september verwacht. Lees meer >>>
 

 

computer kinderenPilot mediaopvoeding 0-6 jaar
De Koninklijke Bibliotheek wil de programmalijn Mediawijsheid 0-6 jaar verder vormgeven, passend binnen het programma en de infrastructuur van BoekStart, en in samenwerking met partners uit het netwerk van Mediawijzer.net. Samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), die al een toolbox mediawijsheid 0-6 heeft ontwikkeld, is er een voorstel gemaakt voor een pilot.
Lees meer >>>

Voorleesexpress 210Rol van Bibliotheek bij de VoorleesExpress geïntensiveerd
De VoorleesExpress wordt genoemd als goed voorbeeld in het landelijke actieprogramma Tel mee met Taal. Kunst van Lezen wil  de VoorleesExpress koppelen aan de programma’s BoekStart (in de kinderopvang) en de Bibliotheek op school. Om de inzet van bibliotheken te intensiveren, is een ondersteuningsaanbod ontwikkeld voor de Provinciale Ondersteunings Instellingen (POI) in de vorm van trainingen en een productenbox. Lees meer >>>

alles kidsNu aanmelden: Nationaal Bibliotheekcongres 2017
Het Nationale Bibliotheekcongres op dinsdag 14 maart in Assen staat met het thema 'Alles kids' helemaal in het teken van jeugd en jongeren. Kijk voor het programma en aanmelden op de website van het Bibliotheekcongres.

laurentien voorleesonbijtNationale Voorleesdagen
Op woensdag 25 januari was het weer zover: die ochtend lazen vele bekende en onbekende Nederlanders voor aan peuters en kleuters. H.K.H. Prinses Laurentien las voor aan kinderen in De Nieuwe Bibliotheek te Almere. Lees meer >>>


 


BoekStart vormt het begin van de doorgaande leeslijn met als vervolg de Bibliotheek op school bo/vo. Kijk hier voor de nieuwsbrief van de Bibliotheek op school om bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de Bibliotheken, basisonderwijs en overheid.

Redactie en productie: Stichting Samenwerkende POI's Nederland. Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of heeft u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.
Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.

www.kunstvanlezen.nl | www.boekstart.nl | www.boekstartpro.nl | www.kb.nl/ob | www.debibliotheekopschool.nl | www.lezen.nl | www.leesplein.nl | www.debibliotheken.nl

FaceBook  Twitter  YouTube  Googleplus  Rss   LinkedIn

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar .
Klik hier om uw profiel en e-mail adres aan te passen of om uzelf uit te schrijven 

© 2016 BoekStart - boekstartpro.nl

display image 011 display image 015 display image 007 display image display image 005