Nieuwsbrief BoekStart 2 | 2017

Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
BS nieuwsbrief header2 2017

> BoekStart
> Leesbevorderingsnieuws 0-6 jaar


Nieuwsbrief BoekStart

Deze tweemaandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geïnteresseerden informeert over BoekStart, het leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-6 jaar). Inmiddels doen bijna alle Bibliotheken en steeds meer kinderopvanglocaties mee! BoekenPret (sinds 2015 onderdeel van BoekStart) biedt verdieping en intensivering aan kinderen met een VVE-indicatie, ouders - gezinnen waar weinig aandacht is voor (voor)lezen - en professionals.


BoekStart

​​​​
monitor 145

Monitor BoekStart in de kinderopvang 2017 staat open
De Monitor BoekStart in de kinderopvang 2017 is van start gegaan en staat tot en met 2 juni open. Ter voorbereiding was er op 16 maart een informatiebijeenkomst waar Nicolien de Pater de planning en wijzigingen toelichtte. Franka de Vries en Carin Kremers van Bibliotheek De Lage Beemden gaven een presentatie over hoe zij het afgelopen jaar de Monitor hebben uitgezet. Alle materialen, inclusief de geactualiseerde handleiding zijn hier te vinden, onderaan de pagina. De standaardrapportages zijn half juli beschikbaar. Op donderdag 14 september 2017 is er in Utrecht een bijeenkomst, waar de landelijke uitkomsten en tips voor maatwerkrapportages centraal staan. Noteer deze datum alvast.
 

jeugdinstituut 145

NJi: BoekStart/Boekenpret goed onderbouwde interventie
BoekStart/BoekenPret is door de Erkenningscommissie Jeugdinterventies beoordeeld als goed onderbouwd. De Erkenningscommissie Jeugdinterventies kan interventies erkennen op vier niveaus: goed onderbouwd of effectief volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut. Lees meer
 

    Voorlezen in de kinderopvang

Onderzoek naar voorlezen in de kinderopvang
Stichting Lezen brengt iedere vier jaar in samenwerking met Kantar Public het voorleesklimaat van Nederlandse kindcentra in kaart. Eind 2016 is de meest recente editie van dit onderzoek uitgevoerd. Specifieke aandacht ging dit keer uit naar het programma BoekStart in de kinderopvang: verschillen instellingen die dit programma uitvoeren van instellingen die niet meedoen, voor wat betreft hun leesklimaat? Met de resultaten van het onderzoek kunnen we zeer tevreden zijn. Het geeft ons vertrouwen dat het programma effectief is, maar er is zeker ook ruimte voor verbetering. Hierover werd ook gesproken tijdens de expertmeeting die aan dit onderzoek werd gewijd. Lees hier meer over in het verslag van de expertbijeenkomst en over de uitkomsten in het onderzoeksrapport.
 

westfriese bibliotheken 145

Praktijkvoorbeeld Westfriese bibliotheken
Sinds 2015 draagt een aantal kinderopvanglocaties in West-Friesland het BoekStartkeurmerk. Dat betekent dat op deze locaties een opgeleide voorleescoördinator aanwezig is die zorgt voor een voorleesplan, dat de pedagogisch medewerkers deskundig zijn in het interactief voorlezen en dat er een fijne leesplek is met een mooie actuele collectie. Lees meer
 

negenmaandenbeurs

Negenmaandenbeurs 2017
De Negenmaandenbeurs in de RAI is voor BoekStart een gelegenheid bij uitstek om ouders te bereiken en te vertellen over het belang van voorlezen. Daarom is BoekStart elk jaar vertegenwoordigd op de beurs met een stand en een leuke actie. Dit jaar waren dat de BoekStartsokjes die gretig aftrek vonden bij jonge ouders èn grootouders. Regelmatig vertelden jonge ouders dat zij geen koffertje hadden gekregen in de Bibliotheek, omdat zij geen waardebon hadden of omdat hun kindje ‘al’ anderhalf jaar was. Ga hier flexibel mee om! Het is belangrijk om zoveel mogelijk ouders aan de Bibliotheek te binden. Lees meer
 

sokjes 145

BoekStart babysokjes
Tijdens de Negenmaandenbeurs werden er in de stand van BoekStart babysokjes uitgedeeld met het BoekStart-logo. Deze vonden gretig aftrek en online wordt nu regelmatig de vraag gesteld: “Waar kan ik deze sokjes krijgen?”. Daarom stelt Stichting Lezen de babysokjes beschikbaar aan bibliotheken om te gebruiken als promotiemateriaal, bijvoorbeeld bij voor een terugkomactie. De sokjes kosten € 1,30 per paar en kunnen besteld worden via de Boekstart bestellijst.
 

folder digitale prentenboeken 145

Folder Digitale prentenboeken en apps
De folder Digitale prentenboeken en apps is drastisch herzien en tegen verzendkosten weer verkrijgbaar via de BoekStartbestellijst.
 

kleertjes aan Muis

Nieuwe kofferboekjes
De BoekStartkoffers worden weer gevuld met twee nieuwe boekjes, ondersteund met Boekideeën op boekstart.nl: het stoffen knisperboekje Kleertjes aan, Muis van Lucy Cousins en het hardkartonnen Dribbel houdt van boeken van Eric Hill.

BSVJ13

BoekStart voor jou! Nr. 13
De nieuwe editie van BoekStart voor jou! staat online, met de nieuwste boeken- en multimediatips voor 0-6 jaar. Met deze keer als speciale onderwerpen Liedjes zingen en Kleuterpoëzie. Plaats een link op de website van de Bibliotheek en/of in de nieuwsbrief, of stuur hem gericht naar BoekStartouders. Ook kan de link in het kader van ouderbetrokkenheid doorgestuurd worden naar deelnemende kinderopvangorganisaties om in hun nieuwsbrief te zetten.
 

leeuw in de muis

KIDDO-Leespluim voor De leeuw en de muis
De KIDDO-Leespluim van april 2017 is voor De leeuw en de muis van Rachel Bright met illustraties van Jim Field. De KIDDO-Leespluim is een bekroning van kwalitatief goede en veelzijdig bruikbare boeken voor jonge kinderen (0-6 jaar) om hen te prikkelen tot lezen en hun leesplezier en taalvaardigheid te bevorderen. Lees meer

boekstart privacy

BoekStart in de kinderopvang en privacy
Voor Bibliotheken die in het kader van BoekStart in de kinderopvang de uitleen van materialen registreren, zijn er voorbeeldovereenkomsten beschikbaar die als hulpmiddel dienen om de privacy goed te regelen. Dit kan het geval zijn als er samengewerkt wordt binnen een Brede School of Integraal Kind Centrum. Lees meer
 

boekentips

Boekentips
BoekStart geeft elke maand vier nieuwe boekentips: een boek voor baby’s, een voor dreumesen, een voor peuters en een voor kleuters. Er zijn ook Friese boekentips.

 


Leesbevorderingsnieuws 0-6 jaar

​​
kindenmedia 145

Nieuwe website Digidreumes: KindMedia.nl
Digidreumes, een initiatief van Het Kinderopvangfonds, is per 1 januari 2017 overgedragen aan Sardes, waar het opgenomen is in het project Kind & Media. Kind & Media is opgezet om een brede groep professionals die werken met kinderen en hun ouders te ondersteunen. Op 31 maart jl. ging de nieuwe website online: KindMedia.nl!
 

MediaDiamant 145

MediaDiamant - Wegwijs in mediaopvoeding
Veel opvoedvragen van ouders gaan over het mediagebruik van kinderen. Je wil je kind goed begeleiden maar weet niet altijd hoe. Om hen hierbij te helpen heeft Mediawijzer.net op donderdag 23 maart de 'MediaDiamant – Wegwijs in mediaopvoeding' gelanceerd. Dit model is ontwikkeld door verschillende Nederlandse experts in mediaopvoeding. De MediaDiamant is een handige wegwijzer met tips voor ouders om kinderen van 0 tot 18 jaar mediawijs op te laten groeien. Lees meer
 

mediawijzernet challenge 145

Mediawijzer.net Challange 2017
Mediawijzer.net ondersteunt ouders met de in maart 2017 nieuw gelanceerde MediaDiamant: ‘Een model waarmee alle facetten van mediagebruik schitteren in het licht van de opvoeding’. Mediawijzer.net daagt haar netwerk uit met de Mediawijzer.net Challenge 2017. Een oproep om de kracht van het netwerk in te zetten om op nieuwe en eigentijdse wijze de MediaDiamant effectief en duurzaam in te zetten. Dit jaar staat de Mediawijzer.net Stimuleringsregeling 2017 geheel in het teken van de challenge en de MediaDiamant. Lees meer
 

stappenlan ouderparnerschap

Vernieuwde versie Ouderpartnerschap en lezen
In het stappenplan Ouderpartnerschap en lezen staat beschreven hoe bibliotheken die werken met BoekStart en/of de Bibliotheek op school samen met de onderwijs- of kinderopvanginstelling meer gestructureerd kunnen werken aan het stimuleren van de leesopvoeding thuis. Het stappenplan is bedoeld voor de onderwijsspecialist en is in het kader van Kunst van Lezen uitgedacht door POI’s in samenspraak met Stichting Lezen. Actief Ouderschap heeft deze herziene versie geschreven, gebaseerd op het eerder verschenen stappenplan uit 2015. Ervaringen van bibliotheken uit pilotregio’s en nieuwe inzichten zijn in deze nieuwe versie verwerkt. Het nieuwe stappenplan is te vinden in de toolkit van de Bibliotheek op school en via de bestellijst van BoekStart. 
 

Bereikcijfers 2016 145

Bereik BoekStart en de Bibliotheek op school in 2016
In het kader van het jaarverslag 2016 heeft Kunst van Lezen (BoekStart en de Bibliotheek op school) de bereikcijfers die eind 2016 zijn behaald gevisualiseerd. Inmiddels is ruim 67% van het aantal te bereiken kinderen 0-12 jaar gehaald in het kader van de hoofddoelstelling preventie van Tel mee met Taal: eind 2018 worden 1.000.000 kinderen bereikt met leesbevorderingsactiviteiten. Van de bereikte 673.000 kinderen worden er circa 110.000 bereikt via BoekStart en ruim 560.000 via de Bibliotheek op school primair onderwijs.
 

hagen kba 145

Nieuwe Kinderboekenambassadeur(s)
Monique & Hans Hagen zijn uitgeroepen tot de nieuwe Kinderboekenambassadeurs van Nederland. Een Kinderboekenambassadeur geeft de promotie van kinder- en jeugdboeken een herkenbaar gezicht. Of liever gezegd: twee gezichten, want Hans & Monique vervullen deze functie samen. Hier staat hun belangrijkste boodschap.
 

dbos logo 145

Lees ook de nieuwsbrief de Bibliotheek op school
Voor lezers van de BoekStart-nieuwsbrief is de nieuwsbrief van de Bibliotheek op school ook interessant. Het nieuwste nummer bevat informatie over de Vakantiebieb, de e-book pilot, het resultaat van de Monitormeting 2016, NL leest junior en nog veel meer. Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

 


 

BoekStart vormt het begin van de doorgaande leeslijn met als vervolg de Bibliotheek op school bo/vo. Kijk hier voor de nieuwsbrief van de Bibliotheek op school om Bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de Bibliotheken, basisonderwijs en overheid.

Redactie en productie: Stichting Samenwerkende POI's Nederland. Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Mail voor vragen, tips of suggesties naar nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.
Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.

www.kunstvanlezen.nl | www.boekstart.nl | www.boekstartpro.nl | www.kb.nl/ob | www.debibliotheekopschool.nl | www.lezen.nl | www.leesplein.nl | www.debibliotheken.nl

FaceBook  Twitter  YouTube  Googleplus  Rss   LinkedIn

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar dn@bureaudn.nl.
Klik hier om uw profiel en e-mail adres aan te passen of om uzelf uit te schrijven 

© 2016 BoekStart - boekstartpro.nl

display image 011 display image 015 display image 007 display image display image 005