Boeken, tijdschriften, luisterboeken, dvd's, blu-raydisks, cd-rom's e.d. uit je eigen bibliotheek en uit andere Drentse bibliotheken kun je zonder extra kosten lenen. Ook het lenen van een Daisyspeler¹ is gratis.

Voor de volgende materialen betaal je leengeld:

Boeken van buiten Drenthe

€ 5,00 per titel

Cd's en lp's Muziekweb

€ 1,50 per titel (maximaal 20 tegelijk)

Dvd's / muziek-dvd's Muziekweb       

€ 5,00 per titel

Kopieën

€ 0,80 aanvraag + kostprijs

Toptitels (Bibliotheek Assen)

€ 1,25 per titel per twee weken

   

¹ Particulieren en instellingen kunnen de Daisyspeler 3 weken lenen. Ook niet-leden kunnen de speler lenen. Zij dienen zich te identificeren en de Bruikleenverklaring Daisy-speler te ondertekenen. Het apparaat kan gratis aangevraagd worden. Lenen van de schijfjes is gratis, het te-laat-geld is gelijk aan dat van de boeken.